Posted on

Alfapet som nu säljs i Sverige ska egentligen kallas för Nya Alfapet. Detta är nämligen en utveckling av spelet Scrabble som tidigare såldes under namnet Alfapet i Sverige. Nu säljs båda spelen parallellt under namnen Scrabble och Alfapet. Skillnaden dem emellan är inte jättestor, men Alfapet har han fler rutor på spelplanen, 17 x 17 mot Scrabble som har 15 x 15 rutor. Det finns även några andra skillnader.

Därför bytte spelet namn

Alga som marknadsförde och tillverkade Scrabble under namnet Alfapet i Sverige tillverkade spelet på licens. Matel köpte upp det amerikanska företaget som hade rättigheterna till Scrabble och då förlorade Alga sin licens, men hade namnet Alfapet kvar. Eftersom spelet var populärt konstruerade man ett liknande spel med större spelplan. Det nya Alfapet har fler bonusrutor på spelplanen, men även minusrutor som gör att spelaren måste tänka mer strategiskt.

En annan skillnad mellan spelen är att Scrabble spelas med 100 brickor, medan Alfapet spelas med 120 brickor. Man har dessutom tillfört bokstaven Q. Den svenska versionen av Scrabble slutade att tillverkas 2014 och idag är det Alfapet som dominerar på hyllorna. Svenska Scrabbleförbundet bildades år 1997 och de första svenska mästerskapen i svenska Scabble spelades år 1999. Det arrangeras även världsmästerskap vartannat år i engelskt Scrabble.

Regler för Alfapet

Alga, som konstruerade och tillverkar Alfapet, har även skapat regler för spelet. Spelet går ut på att skapa ord kors och tvärs på spelplanen och de ord som får läggas ska finnas med i Svenska Akademins Ordlista (SAO). Innan ni börjar spela ska ni komma överens om vilka böjningsformer som ska gälla för orden. Ska ni till exempel använda pluraländelser eller andra böjningsformer? Egennamn är normalt inte tillåtna.

Nästa sak att komma överens om är hur många brickor varje spelare ska ha. Ni kan välja sex, sju eller åtta brickor. Det blir lättare att spela med åtta brickor jämfört med sex som är betydligt knepigare. När det beslutet är fattat är det dags att blanda brickorna i påsen. Nu plockar var och en av spelarna upp så många brickor ur påsen som ni bestämt och ställer upp dem på brickställen.

Spelet kan börja

För att bestämma vem som ska börja drar ni varsin bricka – den som får högst poäng får börja – sedan går spelet medsols. Se även till från början att någon för protokoll över poängen. Den som börjar lägger nu ett ord – vågrätt eller lodrätt -där en bricka ska täcka rutan i mitten på spelplanen. Räkna samman poängen för ordet och för det till protokollet. Spelaren ska nu ta upp nya brickor ur påsen.

Alla spelare ska alltid ha lika många brickor på brickställen, så länge brickorna räcker vill säga. Nästa spelare ska nu lägga ett ord som måste ha minst en bokstav gemensam med det tidigare lagda ordet. Poängen räknas nu samman för det ordet och förs till protokollet. Varje gång det är en spelares tur ska denne lägga ut ett ord, men det kan trots det bildas flera ord.

Poäng

Värdet på varje bokstav står längst ner på brickan. X, Q och Z är värda mest, hela 10 poäng medan D, E och T tillsammans med några till bara ger en poäng. De brickor som hamnar på ruta med bokstavspoäng multiplicerar bokstavsbrickans värde med spelplanens bokstavspoäng. Hamnar det nya ordet på en ruta med ordpoäng multipliceras hela ordets poäng med spelplanens ordpoäng. Bokstavs- och ordpoäng gäller bara första gången ett ord läggs ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *