Posted on

Backgammon är ett spel med en historia på flera tusen år och som spelas av två spelare. Spelet handlar både om strategi och tur och det är mycket spännande. Det finns nuförtiden även världsmästerskap i Backgammon och du kan även spela Backgammon via datorn. Varje spelare har 15 spelpjäser och du spelar med 2 tärningar, reglerna är relativt enkla. Läs vidare för att få veta mer om Backgammon och hur du spelar det.

Backgammons historia

Backgammon är ett spel med en rik historia och liknande spel kan spåras till flera olika platser. I Mesopotamien, nutida Irak, har spår av tärningar från så tidigt som 5000 år före kristus hittats. Backgammon nämndes först med namn runt 500-600 talet efter kristus och där sägs ursprungligen komma från Persien. Spelet är fortfarande väldigt populärt i Mellanöstern och spelas bland annat på caféer i Irak.

Första gången Backgammon nämndes i Västeuropa var i Frankrike under 1000-talet. På 1600-talet hade det spridit sig till Sverige och i många målningar från den tiden finns Backgammon med. Möjligheten till dubblering i Backgammon uppstod dock först på 1920-talet i USA och spelet har givetvis utvecklats en del genom åren. Men spelet kan alltså härstamma från spel som spelades för flera tusentals år sedan, vilket betyder att det är ett av världens äldsta brädspel.

Hur spelar du Backgammon

Backgammon spelas av två spelare som har vars 15 spelpjäser som de ska förflytta över spelbrädet. Pjäserna står på utvalda positioner och målet är att förflytta dem in i sitt bo och utanför spelplanen. Du slår två tärningar för att avgöra hur långt du får gå, och du kan antingen förflytta en spelpjäs två gånger eller välja att flytta två olika spelpjäser. Du kan inte flytta din spelpjäs vart som helst.

Du kan antingen flytta den till ett fritt fält, ett fält där enbart en motståndarbricka finns eller ett fält där du har egna brickor redan. Om du landar där en ensam motståndarbricka ligger slås denne ut och hamnar i mitten av spelplanen och måste tas ut i spel igen. Du kan inte flytta ut dina egna spelpjäser förrän alla dina pjäser befinner sig i ditt bo, försök planera smart när du flyttar spelpjäserna.

Olika varianter av backgammon

Det finns inte bara en variant av Backgammon som du kan spela utan det finns andra typer av sätt att spela än det vanliga ovanstående. Nackgammon är en variant som uppfanns av Nick “Nack” Ballard, där spelpjäsernas startpositioner är vad som är annorlunda mot standardvarianten. Hypergammon är en annan variant där varje spelare enbart har tre stycken spelpjäser vardera som är placerade på fält 22, 23 och 24.

Det finns också en rysk variant, Nərd som är en variant som kommer från Azerbaijan och även en turkisk variant som heter Tavla. Det är dock inte alla de olika varianterna som finns utan det finns en hel del andra också. Om du gillar Backgammon kan det vara skoj att prova på andra varianter än bara standardvarianten och det finns alltså många olika som du kan välja mellan.

Sammanfattning

Backgammon är ett av världens äldsta brädspel som är mycket populärt i stora delar av världen. Dess ursprung sägs komma från Mesopotamien och Persien och föregångarna har funnits i tusentals år. Spelet kom till Sverige på 1600-talet och är fortfarande populärt. Det finns världsmästerskap i Backgammon. Spelet kräver både strategi och tur för att ta hem segern. Backgammon är ett självklart spel när vi pratar om de bästa brädspelen i världen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *