Posted on

Vad är ett brädspel? Det är en vanlig fråga till oss som spelar mycket. Enkelt förklarat är det ett spel för två eller fler personer där spelplanen är ställd på ett bord och utgör spelets grund. Ofta har brädan eller spelplanen ett visst mönster, en funktion med hål och gömmor eller annat som gör att du inte kan spela spelet utan att ha själva brädan eller spelplanen.

Brädspel med funktion och tillbehör

Funktionen med spelplanen är oftast att i en systematisk ordning ta sig framåt mot ett bestämt mål eller ett varv med en eller flera spelpjäser. För Kinaschack har det utformats en stjärnformad spelplan där varje spets tillhör en deltagare och fylls med kulor i spelarens egna färg. Från startläget skall spelarens kulor på strategiskt vis flyttas till motsatt spets och först över med alla spelkulor är vinnaren.

Brädspel avgörs genom strategiska val men även slumpen är en viktig del i spelet. Det gör att spelet är roligt att spela oavsett ålder och motstånd. I Asien och Sydostasien har de klassiska brädspelen funnits länge och sedan spridit sig ut över Europa. I de finare husen spelades brädspel på vackert snidade spelplaner, medan de på enklare sätt tillverkade brädor i de vanliga hushållen. Kalaha, Dam och Schack är fortfarande klassiska brädspel.

Kinaschack från Kina?

Nä det kommer inte från Kina. Kinaschack som sällskapsspel och brädspel utvecklades i Tyskland efter inspiration från ett amerikanskt spel som kallas Halma. Halma i sin tur skapades av en kirurg vid namn George Howard Monks år 1883, vilket många tror har fått sin inspiration till spelet från Hoppity. Det är ett spel från England som fanns på mitten på 1800-talet. Namnet Kinaschack uppkom helt enkelt som en marknadsföringsåtgärd till det roliga spelet.

Spelbrädet som behövs har ofta lite kinesiska dekorationer, men är i övrigt skapat som en stor stjärna. Varje spets i stjärnan har sin färg och är ihop med de rätt färgade kulorna ett hem och ett bo att starta ifrån. Hela spelplanen har hål för kulorna spridda med jämna mellanrum och rader över brädet. Oftast är spelplanen utformad i trä eller enklare masonit och varje färg har 10 kulor i boet.

Spelets idé och förfarande

Grundidén till spelet är att snabbt och effektivt flytta över sina kulor från boet till ett bo på motsatt sida. Denna förflyttning kan göras rent slumpmässigt och steg för steg. Dock vinner du mark och tid om du lyckas skapa så kallade stegar där kulor av samma eller olika färg ligger på rader med mellanrum emellan. I dessa mellanrum landar din kula för att direkt fortsätta i stegen framåt.

Stegarna kan bli långa och ta din kula långt framåt, men en strategi är även att förstöra varandras stegar så att motståndarens kulor blir liggande på spelplanen med endast enstaka steg och möjligheter att förflyttas. För att få nyttja en stege behöver du befinna dig i stegen när du tar ditt första hopp. Alla kulorna skall ut ur boet och det är inte tillåtet att hålla kvar en kula för att blockera motståndarens kulor.

Kinaschack för alla

Utan alltför stora undantag kan de flesta spela Kinaschack med stort nöje då spelreglerna är enkla och består både av strategi och slump. De allra minsta barnen bör få lite hjälp att se möjligheterna, men finner ofta stort nöje i förflyttningen och hanteringen av kulorna. De vuxna har däremot en tendens att försöka skapa strategier långt över spelets funktion och förlorar då på slumpen. Det är ett roligt spel för hela familjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *