Posted on

Risk är ett brädspel som inte har så lång historia som vissa andra brädspel. Spelet gavs ut för första gången i Frankrike 1957. Spelet är ett turspel, det är slumpen som avgör hur det går. Spelplanen är en världskarta på vilken spelet utspelar sig. Ni kan vara två till sex spelare och ni ska kontrollera era arméer med målet att behärska hela världen. Det gäller särskilda regler om ni är två spelare.

Spelets grunder

Spelet spelas med uppdragskort och tärningar. På spelplanen sätts trupper ut beroende på vilken färg de har. Färgerna representerar en världsdel. I spelet finns det sex världsdelar med sammanlagt 42 länder. Världsdelarna är Nordamerika, Sydamerika, Europa, Afrika, Asien och Australien. Asien är den världsdel som har flest länder, hela 12 stycken, och det sägs att den som kontrollerar Asien kontrollerar spelet. Spelet är känt för att kunna ta flera dagar att slutföra.

Spelet har sex hela set med spelpjäser, ett set för varje spelare. Är ni färre än sex spelare plockas motsvarande set bort. Spelpjäserna representerar tre olika vapenslag, infanteri, kavalleri och artilleri. Det finns även uppgiftskort som alla är olika men som innehåller en strategisk uppgift av samma svårighetsgrad. Det finns också 42 riskkort, ett kort för varje land. Till spelet används fem tärningar, tre röda och två blå.

Spelet förbereds

Först utses en givare och sedan väljer ni färg att spela med. Givaren tar nu och blandar uppgiftskorten och delar ut ett kort till varje spelare med texten nedåt. Ni ska inte visa era motståndare uppgiftskorten. Ni läser nu på uppgiftskorten men håller er uppgift hemlig. Sedan räknar ni ihop era arméer, antalet arméer varierar utefter hur många spelare som spelar. Vid sex spelare får alla 20 arméer.

Givaren blandar riskkorten och delar ut samtliga. Vid 4 eller 5 spelare får några ett kort mer än de övriga. Riskkorten talar om vilka områden respektive spelare ska sätta ut sina arméer på. En armé på varje område. När det är klart sätter ni ut era resterande arméer tills alla arméer är utplacerade. Riskkorten tar givaren hand om, blandar och lägger högen väl synlig med texten nedåt.

Spelet börjar

Spelet börjar med att den som sitter till vänster om givaren börjar spela. Varje tur består av tre moment. 1. Spelaren begär förstärkning. Spelaren får motsvarande en tredjedel av antalet länder han har besatt. 15 länder ger fem arméer medan fem länder ger tre arméer som är det lägsta antalet arméer du kan få. Har en spelare besatt en hel kontinent får denne tilläggsarméer, mellan 2 och 7 arméer.

Spelaren får byta riskkort med målet att få ihop kompletta arméer. De kort du lämnar ifrån dig vid bytet lägger givaren underst i högen. Moment 2 är att gå i strid. Slaget utförs med tärningar och anfallaren kan endast anfalla ett område som angränsar till något av hans områden. Han får använda en tärning per anfallande armé och max tre tärningar. Försvararen får använda en eller två tärningar.

Slutför turen

Resultaten jämförs och den som förlorar får plikta en armé. Moment 3 innebär trupprörelser. Du får flytta hur mycket trupp som helst till närliggande områden utan att lämna ditt ursprungliga område obesatt, minst en armé måste lämnas kvar. Vinner gör den som först har utfört sin uppgift enligt det ursprungliga uppgiftskortet. Det är ett spännande spel och är du ensam och inte har någon att spela med kan du spela online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *