Posted on

Sänka skepp är ett av de många olika typer av brädspel som finns. Bordsspel är ett annat ord för brädspel då spelarna kan spela spelet vid ett bord. Brädspel är en populär och gammal form av sällskapsspel. Sänka skepp har anor från spel som det franska spelet L’Attaque som spelades redan under första världskriget. Ryska soldater sägs dock ha spelat Sänka skepp redan innan första världskriget.

Sänka skepp – olika former av spelet

Det finns olika sätt som du kan spela Sänka skepp på. Den enklaste varianten går ut på att du och din motspelare har rutigt papper och penna. Varje spelare ritar sedan upp skepp i olika storlekar, det vill säga olika antal rutor, på sitt papper. Det finns också en gemensam spelplan i form av ett papper. På spelplanerna ritas siffror och bokstäver ut på papprets horisontella sida samt lodräta sida.

Det finns även ett färdigt utformat brädspel, oftast tillverkat i plast, med en spelplan som står rätt upp och där man kan fästa sina markörer, medan det på var sida om den spelplanen finns ett till bräde. På dessa två ytterligare bräden markerar spelarna var deras skepp befinner sig. Det finns även datorspel med Sänka skepp, samt Tv-spel. Dessa finns i både klassisk form, men också i olika speciella utgåvor.

Spelregler

Spelet har enkla spelregler. De flesta bräden för Sänka skepp är som sagt förmarkerade med nummer och siffror. Detta förenklar spelandet då spelarna ska uppge vart de vill skjuta. I spelet måste också varje spelare markera ut var sina skepp befinner sig, men detta får förstås motspelaren inte se. Om man spelar på papper kan man bestämma att varje spelare får förfoga över ett visst antal rutor, oftast 10×10.

Därefter får varje spelare själv avgöra hur stora skeppen (antalet rutor) ska vara. Spelarna uppger under spelets gång vilken ruta som den vill skjuta på. Exempelvis kan spelaren skjuta på ruta B6. Motspelaren avslöjar om ett skepp träffades eller inte. Om en spelare träffar ett skepp får denne fortsätta. Den som först hittat och skjutit, det vill säga sänkt, motspelarens alla skepp vinner. Speciella versioner av Sänka skepp kan ha dock ha andra regler.

Olika versioner och utgåvor

Sänka skepp har länge varit ett populärt brädspel, mycket på grund av dess enkla regler och att man kan spela med enbart papper och penna. Det har därför utvecklats olika versioner och speciella spelregler för Sänka skepp. Ett exempel är att spelare kan få tillåtelse att flytta skepp under spelets gång. Ett annat exempel är att spelare kan välja att inte uppge om ett skepp träffats, så länge det bara delvis träffats.

Eftersom Sänka skepp blivit ett omtyckt spel finns flera utgåvor av spelet, bland annat till dator och övriga konsoler. Sänka skepp var ett av de spel som först tillverkades som ett datorspel. Battleship släpptes till Z80 Compucolor redan år 1979, men det har också släppts 1993 och under 2000-talet. Andra exempel på utgåvor är Grid Attack till Nintendo DS och Hasbro Family Game Night som släpptes till Wii, Xbox 360 och Playstation 2.

Sammanfattning

Sänka skepp är ett spel som har funnits åtminstone sedan första världskriget, som utspelade sig mellan år 1914 till 1918. Spelet är spännande, men är okomplicerat med få regler vilket gör att det passar för alla åldrar samt för olika former av spel. Det går att spela spelet både som Tv-spel, men också bara med hjälp av en penna och papper. Sänka skepp är troligen ett av de mest kända brädspelen i västvärlden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *