Posted on

Schack är ett brädspel som bygger på strategi och det handlar om att röra dina schackpjäser på ett sätt som får dig att besegra din motspelare. Det är två spelare som spelar, en med vita och en med svarta spelpjäser. Schackens historia är inte helt fastställd men det vi vet är att spelet har funnits i hundratals år och det är fortfarande ett mycket populärt brädspel.

Schackets historia

Det sägs att schackets tidigaste föregångare kommer från Indien och hade sin början på 500-talet. Det spred sig sedan till Persien och just ordet schack betyder kung på persiska, schack matt betyder kungen är besegrad. Från Persien spreds det till Nordafrika när araberna erövrade Persien och från Nordafrika fördes det vidare till södra Europa, den form av Schack som vi spelar idag utvecklades i Europa på 1400-talet.

Den indiska formen som uppstod på 500-talet kallades Chaturanga. När det kommer till det äldsta dokumenterade schackspelet så kommer det från så tidigt som 900-talet och spelades i Bagdad. Schakturneringar i Europa började äga rum under senare halvan av 1800-talet och 1886 hölls det första världsmästerskapet i Schack. På 1900-talet bildades världsschackförbundet FIDE och så kallade schackdatorer utvecklades. Schackspelet har gjort en lång resa och det är än idag ett mycket populärt brädspel.

Hur spelar du Schack

I Schack är ni alltså två spelare och det brukar sägas att ett schackparti har tre stycken delar. Öppningen är de första dragen som görs och spelarna kan ha en strategi redan då. Det är alltid spelaren med vita pjäser som börjar spela, upp till de tio första dragen spelar inte så stor roll för resten av spelets gång. Mittspelet är den andra delen, men i vissa spel är det också den sista delen.

Det är ifall en spelare ger upp eller om spelarna kommer överens om remi, som innebär att spelet slutar oavgjort. Om mittspelet fortsätter blir det ett slutspel när färre pjäser finns kvar, då får spelarna tänka mer strategiskt då endast ett fåtal drag är möjliga. Slutspelet innebär ofta tidsnöd för spelarna och därför handlar Schack mycket om att disponera sin tid på ett bra sätt för att kunna vinna.

Regler

Schackregler kallas även schacklagar, och de beskriver hur spelet Schack ska spelas. Spelbrädet består av 8×8 rutor, som är svarta och vita liksom spelpjäserna. Varje spelare har 16 pjäser och de spelar vartannat drag. En schackklocka kan användas för att begränsa betänketiden och även protokoll kan ges till varje spelare. Alla pjäser har sina bestämda platser som de ska stå på och spelet går ut på att få schack matt, alltså hota kungen.

En schackmatch kan antingen sluta med schackmatt, remi (oavgjort) eller parti som det kallas när en av spelarna ger upp. De olika spelpjäserna har olika rörelsemönster och målet är att slå ut den andra spelarens pjäser med dina egna. Det finns speciella regler som kan förekomma vid tävlingar, men standardreglerna är alltid desamma. Bland spelpjäserna hittar du sex olika varianter; bonde, löpare, torn, springare, dam och kung.

Sammanfattning

Schack är ett spel som har funnits i över 1 500 år och som fortfarande är populärt. Brädspelet Schack har ett eget världsmästerskap och det finns även många andra tävlingar i spelet. Du spelar på ett schackbräde med 64 stycken fält och varje spelare har 16 pjäser, en spelare har svarta och en har vita. Vinner gör du genom att hota din motspelares kung, men spelet kan även sluta med remi eller parti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *